สารบัญเว็บไซต์ โพสฟรี โฆษณาฟรี ประกาศขายสินค้าฟรี

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ โฆษณาสินค้าฟรี => โปรโมทเว็บ โปรโมทสินค้า อื่นๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: unyana ที่ มิถุนายน 23, 2022, 10:00:00 PM

หัวข้อ: เปิดข้อดีของการฝากประจำปลอดภาษีที่แตกต่างจากการออมในบัญชีเงินฝากประจำ
เริ่มหัวข้อโดย: unyana ที่ มิถุนายน 23, 2022, 10:00:00 PM
เราทราบกันดีว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจาก บัญชีเงินฝากประจำ สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่ามีบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยและผลประโยชน์ทางภาษีสูงกว่า บัญชีเงินฝากประจำ อยู่ด้วย นั่นคือบัญชี ฝากประจำปลอดภาษี ซึ่งเจ้าของบัญชีจะได้รับยกเว้นภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

บัญชี ฝากประจำปลอดภาษี แตกต่างกับ บัญชีเงินฝากประจำ อย่างไร?
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าและยกเว้นการหักภาษีเงินฝาก 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่ระยะเวลาในการฝากจะมีให้เลือกน้อยกว่า โดยบัญชีฝากประจำธรรมดาจะเลือกระยะเวลาการฝากได้ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 36 เดือน แต่บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีมีให้เลือกเพียง 3 แบบ ได้แก่ 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน เปรียบเทียบกันแล้วบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีถือเป็นการออมระยะยาวอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีมักกำหนดให้เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 1,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องจนครบระยะเวลาการฝาก และจำกัดให้ 1 คน เปิดบัญชี ฝากประจำปลอดภาษี ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)
เมื่อบัญชีแบบปลอดภาษีให้ดอกเบี้ยสูงกว่าและได้รับการยกเว้นภาษี แต่เปิดได้แค่ 1 บัญชีต่อคน การคัดเลือกบัญชีปลอดภาษีที่คุ้มค่าที่สุดก่อนเปิดบัญชีจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันการเปิดบัญชีฝากประจำธรรมดาควบคู่ไปด้วยจะยิ่งช่วยทำให้ความมั่นคงทางการเงินของเราเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงขอแนะนำบัญชีดอกเบี้ยสูงที่น่าสนใจ ดังนี้

บัญชีเงินฝาก KTB ZERO TAX MAX จากธนาคารกรุงไทย
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับทุกระยะเวลาการฝาก ได้แก่ 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน ได้รับดอกเบี้ยแบบลอยตัวไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยฝากประจำในอนาคต โดยการฝากระยะเวลา 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +0.75% ต่อปี ส่วนการฝากระยะเวลา 36 เดือน และ 48 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำจาก krungthai (https://krungthai.com/th/rates/viewdetail/28) 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด +1.00% ต่อปี ขาดฝากได้ 2 ครั้ง ถอนก่อนครบ 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ถอนหลังครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบกำหนดฝากรับดอกเบี้ยออมทรัพย์และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติ

เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน จากธนาคารยูโอบี
มีระยะเวลาฝากให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ 24 เดือน และ 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยปกติของระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน คือ 1.50% แต่สำหรับผู้เลือกเปิดบัญชีออนไลน์ (เพิ่มเติม: https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/open-account (https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/open-account)) ระยะเวลา 24 เดือน พร้อมซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท/ปี/กรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.00% บัญชีปลอดภาษี ทวีสิน จากธนาคารยูโอบี ให้ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ฟรี ตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน ซึ่งให้วงเงินถึง 2 เท่า ของจำนวนเงินที่เหลือที่ต้องฝากในบัญชีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่เกิน 1,180,000 บาท ต่อบัญชี

การจะเปิดบัญชีฝากประจำแบบปลอดภาษีนอกจากการเลือกบัญชีที่คุ้มค่าที่สุดและการคาดการณ์จำนวนเงินที่สามารถออมได้เท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนั่นคือการตัดสินใจให้เร็ว เนื่องจากระยะเวลาการออมค่อนข้างยาวยิ่งเริ่มออมไวเท่าไรจะได้รับดอกเบี้ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยและยังปลอดภาษีได้เร็วขึ้นเท่านั้น

ที่มาข้อมูล
https://aommoney.com/stories/wisechoice/10-บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูงปลอดภาษี/19950#km65u92325
https://www.efinancethai.com/advertorial/AdvertorialMain.aspx?release=y&name=ad_201901081752
https://money.kapook.com/view238540.html
https://krungthai.com/th/personal/deposits/210/5
https://www.tcrbank.com/th/เงินฝาก/เงินฝากแบบมีระยะเวลา/บัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่เงินฝาก